Світова історія автомобілебудування



Популярне:




Дата : 23-10-2013, 14:53 | Категория: Автокредитування
Автокредит без 2 ПДФО

Справжнім я даю свою згоду ВАТ «МОСКОВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК», місце знаходження: 107045, м. Москва, провулок Луків, д. 2, стр. 1, (далі - Банк), у відповідності з Федеральним законом від 27. 07. 2006 № 152-ФЗ «Про персональних даних» на обробку моїх персональних даних і підтверджую, що, давши таку згоду, я дію добровільно і в своїх інтересах. Під обробкою персональних даних у зазначеному законі розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну ), витяг, використання, передачу (поширення надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а саме відомостей, відображених у даній заявці, будь-яким не забороненим законодавством способом на розсуд Банку.

Метою обробки персональних даних є прийняття Банком рішення про надання мені кредитного продукту на строк, необхідний для прийняття такого рішення, а також для цілей укладення кредитного договору та обслуговування мого кредиту, для цілей формування Банком клієнтської бази, строком до виконання мною зобов'язань за відповідним договором.