Світова історія автомобілебудуванняПопулярне:
Дата : 23-10-2013, 14:53 | Категория: Автокредитування
Автокредит в сочи

Параметри і тарифи: Оплата автомобіля: Оплата вартості автомобіля здійснюється тільки в безготівковій формі, шляхом перерахування суми кредиту з поточного рахунку Позичальника на розрахунковий рахунок автосалону, в якому здобувається автомобіль. Забезпечення: Застава придбаного автомобіля (на весь термін кредитування ПТС зберігається в Банку). Заставна вартість визначається як вартість автомобіля за договором купівлі-продажу за вирахуванням початкового внеску. Порядок погашення кредиту: допускається часткове дострокове погашення кредиту на підставі заяви позичальника з будь-якого місяця кредитування. Мінімальна сума часткового дострокового погашення дорівнює сумі ануїтетного платежу. Часткове дострокове погашення відбувається в найближчу дату погашення ануїтетного платежу. Часткове дострокове погашення кредиту можливе як з скороченням терміну кредитування, так і з скороченням ануїтетного платежу по кредиту (за бажанням клієнта).

Додаткові умови: Не пізніше 5 (п'ять) робочих днів, наступних за днем надання кредиту, Позичальник зобов'язаний забезпечити постановку автомобіля на облік в уповноваженому державному органі та передати на зберігання в Банк оригінал паспорта транспортного засобу автомобіля на термін дії кредитного договору. Неустойка за несвоєчасне надання ПТС в Банк у термін, передбачений Кредитним договором, становить 1 000 (Одна) тисяча рублів за кожен день прострочення надання ПТС. Вимога до позичальника: Постійна реєстрація за місцем проживання на території м. Нижнього Новгорода, Нижегородської області (населені пункти в Нижегородської області - не далі ніж 100 км від м. Н. Новгорода), Чуваської Республіки, Республіки Марій Ел;

мінімальний вік - 21 років, максимальний вік на момент закінчення Кредитного договору не повинен перевищувати 55 років для жінок і 60 років для чоловіків;

стаж трудової діяльності на останньому місці роботи - не менше 6 місяців.