Світова історія автомобілебудуванняПопулярне:
Дата : 23-10-2013, 14:53 | Категория: Автокредитування
Вигідні автокредити відгуки

Справжнім особа, направила дані, зазначені у цій формі (далі «Клієнт»), погоджується з тим, що воно надає свої персональні дані і дає згоду на їх обробку Банком з метою виконання Банком будь-яких договорів, укладених зі мною, в тому числі з метою витребування заборгованості, передачі прав та обов'язків, що випливають із зазначених договорів, третім особам та виконання інших прав і обов'язків Банку, що виникають у зв'язку з укладенням зазначених договорів. Згода поширюється на Персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адресу, дані документів, що засвідчують особу, сімейне, соціальне, майнове становище, освіта, професія, доходи, і будь-яка інша інформація щодо мене, доступна або відома Банку, або яка стане відомою або доступною Банку. Справжнім Власник Рахунку, який, у свою чергу, доручає Банку надати інформацію та документи про Рахунку, Власника рахунку, заборгованості за Рахунком (термін повернення якої настав) третім особам, які мають з Банком договірні відносини щодо такої заборгованості, і Тримач Карти дають Банку доручення передавати персональні дані, зазначені в цьому пункті третім особам у разі передачі їм прав Банку за цим Договором, а також залучення їх Банком до витребування заборгованості за Договором. Клієнт також висловлює свою згоду поступитися повністю або частково свої права (вимоги) за Кредитом / Договору, в тому числі за договором поруки та договором застави, будь-якій третій особі без згоди Клієнта. При цьому Банк вправі розкривати такій третій особі, а також його агентам, уповноваженим ним особам, консультантам, необхідну для здійснення такого відступлення інформацію про Кредит, Заборгованості, Клієнта, поручителів і предметі застави за Договором, а також надавати таким особам відповідні документи, у тому числі Заява Клієнта. Також надає Банку згоду на передачу права вимоги за кредитним договором (цессию) треті особам, у тому числі, що не мають ліцензії на право здійснення банківської діяльності.

Згода поширюється на обробку Персональних даних наступними способами: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), включаючи транскордонну передачу (у тому числі на територію країн, що не забезпечують адекватного захисту прав суб'єктів персональних даних), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних та інші способи обробки. При цьому я згоден, що Банк може доручити зазначену обробку персональних даних іншій особі (Salesforce. com). Згода надається на термін, встановлений нормативними правовими актами для зберігання інформації та документів у зв'язку з укладенням Банком зі мною будь-яких договорів. Припинення обробки моїх персональних даних здійснюється Банком після закінчення терміну, встановленого законодавством РФ. Цим Клієнт висловлює свою згоду на прийняття Банком на підставі обробки його Персональних даних, в тому числі - на підставі виключно автоматизованої обробки Персональних даних, рішень, що породжують відносно нього юридичні наслідки або іншим чином зачіпають його права та законні інтереси. Клієнт згоден з тим, що Банк має право передавати дані про нього і Договорі і відповідно запитувати будь-яку інформацію в Бюро кредитних історій, відповідно до Закону РФ «Про кредитні історії» від 30. 12.

2004 218-ФЗ (зі змінами та доповненнями). Клієнт гарантує, що всі відомості, що містяться в цьому Заяві, є повними, достовірними і відповідними дійсності. Банк і Клієнт визнають справжню електронну форму аналогом документа в письмовій формі, підписаній сторонами.