Світова історія автомобілебудуванняПопулярне:
Дата : 23-10-2013, 14:53 | Категория: Автокредитування
Кредит готівкою на машину

Федеральний закон Про банки і банківську діяльність передбачає, що процентні ставки за кредитами, вкладами (депозитами) та комісійну винагороду за операціями встановлюються кредитною організацією за угодою з клієнтом. Посилаючись на зазначене положення банки буквально наповнюють кредитні договори різними комісіями, які сплачуються позичальниками як у твердій грошовій сумі, так і в процентному співвідношенні до виданої сумі. Вирішуючи виникли суперечки, ВАС РФ доходив висновку про незаконність комісій, при цьому позиція грунтувалася на класичному цивільно-правовому уявленні про те, що платіж повинен надаватися тільки за отримуване позичальником благо, вигоду, послугу. Розглядаючи конкретні справи, Президія ВАС РФ встановив критерії незаконності комісії. Так, якщо комісія встановлена за вчинення банком дій, що не становлять самостійну послугу, не призводять до отримання позичальником певної вигоди або корисного ефекту, які не є обов'язком банку як сторони за договором і не пов'язані з предметом самого договору, то така комісія порушує права позичальника і, отже, умова про неї є нікчемним.

Окремо хотілося б торкнутися питання законності комісії за дострокове погашення кредиту і факту заподіяння збитків (упущеної вигоди) банку при достроковому погашенні кредиту позичальником на прикладі двох суперечок між одними і тими ж особами з одного і того ж договору. Так, в Рішенням Арбітражного суду Свердловської області від 17. 01. 2012 у справі А60-41798/2011, залишеним без зміни судами апеляційної та касаційної інстанцій, були задоволені вимоги ТОВ Володимир і Ко до Свердловському регіональному філії ВАТ Россельхозбанк про стягнення грошових кошти сплачених у рахунок комісії за дострокове погашення кредиту. Суди дійшли висновку, що оскільки комісія за операцію з дострокового погашення кредиту є не послугою, а мірою відповідальності, яка законом не передбачена, спірна комісія не відноситься до плати за користування кредитом, то вимога про стягнення безпідставного збагачення задоволено судом правомірно. 08.

08. 2012

ВАС-10678/12), судова колегія вказала, що довід заявника про те, що достроковим поверненням кредитних коштів йому заподіяні збитки не може бути прийнятий до уваги, так як зустрічного вимоги про стягнення збитків банком в сьогоденні суперечці не заявлялося. При цьому колегія підтвердила, що суди зробили правильний висновок про те, що спірна комісія не являє собою плати за надання самостійної банківської послуги, тому умова договору про сплату такої комісії є недійсним. Але найцікавіше полягає в тому, що 09. 04. 2012 Арбітражним судом Свердловської області було винесено рішення по справі А60-4524/2012, залишеним без зміни судами апеляційної та касаційної інстанцій, відповідно з яким той же Банк з того ж Товариства на підставі того ж договору стягнув упущену вигоду. Суди дійшли висновку, що розмір упущеної вигоди може бути визначений виходячи з належних банку за договором відсотків у межах одного місяця.

На думку судів, цей термін є достатнім для розміщення грошових коштів новому позичальникові. 12. 11. 2012

ВАС 14863/12), судова колегія вказала, що банк, який отримав у своє розпорядження достроково повернуту суму позики, будучи професійним учасником фінансового ринку має право розпорядитися достроково повернутими коштами шляхом видачі кредиту іншому позичальнику, збитки обгрунтовані у розмірі відсотків, які були б сплачені банку за один місяць користування кредитом, факт заподіяння позивачеві збитків у більшому розмірі не доведений. у справі А60-41798/2011 Суспільство стягнуло з Банку 1018184 руб. у справі А60-4524/2012 Банк стягнув з Товариства 680000 руб. Таким чином, із сукупного аналізу двох зазначених справ приходимо до висновку, що комісія за дострокове погашення кредиту є незаконною, але кредитор має право вимагати від позичальника відшкодування упущеної вигоди, завданої достроковим погашенням кредиту, що виражається у формі сплати відсотків по кредиту за один місяць.