Світова історія автомобілебудуванняПопулярне:
Дата : 23-10-2013, 14:53 | Категория: Автокредитування
Машину в кредит Бурлача балканістіки

Додаткові платежі, що виникають при укладенні кредитного договору на придбання автомобіля (оплачуються Позичальником за рахунок власних коштів):

страхування автомобіля від ризиків викрадення та заподіяння шкоди згідно тарифів страхової компанії (за винятком автокредиту «Експрес-авто» при вартості автомобіля менше 2 000 000 крб.)

витрати, пов'язані з переведенням платежів на користь третіх осіб, відповідно до тарифів Банку. Страхування автомобіля від ризиків втрати і заподіяння шкоди провадиться Заставником протягом усього терміну кредитування, в будь-якій страховій організації, включеної до переліку страхових організацій, що відповідають вимогам Банку до страхових організацій і умовам надання страхової послуги, з дією кожного договору страхування терміном не менше 1 року ( при терміні кредитування менше 1 року, терміном рівним терміну кредиту), безперервно на протязі всього терміну кредиту і на суму не менше загальної суми боргу за кредитним договором. Вимоги до уживаного транспортному засобу

(З умовою одночасного відповідності всім вимогам): По автомобілях виробництва Росії, України, Узбекистану, Китаю і торгових марок Китаю:

пробіг автомобіля не повинен перевищувати 60 тис. км. на момент надання кредиту

По автомобілях іноземного виробництва (за винятком України, Узбекистану та Китаю):

пробіг автомобіля не повинен перевищувати 100 тис. км. на момент надання кредиту

Кредит надається клієнтам, що задовольняє наступним вимогам:

Вік від 21 року на дату видачі кредиту і не старше 57 років (жінки), 62 років (чоловіки) на момент погашення. не менше 6 місяців, якщо Заявник веде трудову діяльність в якості індивідуального підприємця (ІП) або є керівником юридичної особи. Мають постійну реєстрацію в містах територіальної присутності Банку та населених пунктах, розташованих на відстані не більше 50 км від міста присутності Банку

Мають в наявності власні кошти, достатні для оплати частини вартості автомобіля і страховки. Перелік документів, необхідних для отримання кредиту:

Паспорт Позичальника, чоловіка (дружини) Позичальника (стор. 2,3,5,13,14,17,18,19). Свідоцтво про присвоєння ІПН Позичальника, дружини (чоловіка) Позичальника. Військовий квиток (для чоловіків до 26 років включно). поліс ОМС / ДМС (при вказівці в полісі роботодавця),

У разі, якщо Заявник, чоловік (дружина) Заявника мають зобов'язання за отриманими кредитами, наданими поруками, то додатково надаються копії кредитного договору, договору про придбання товарів у розстрочку, договору поруки, копія графіку погашення кредиту та відсотків. У разі, якщо Заявник отримує зарплату на вкладний рахунок або рахунок банківської карти в АКБ "Енергобанк", документом, що підтверджує доходи, є довідка / виписка, видана співробітником Відділу банківських карт (Відділу вкладів і переказів) про фактично отримані доходи від Роботодавця на вкладний рахунок або рахунок банківської карти за останні 4 місяці (помісячно). У разі, якщо Заявник входить у категорію осіб:

Заступник керівника, який підписав документи про розмір власних доходів (за відсутності підпису керівника) або

Засновник та / або власник більше 50% акцій / часток у статутному капіталі Роботодавця,

в якості документів підтверджуючих доходи (поряд з Довідкою про доходи) при первинному внеску менше 30% додатково надаються документи, передбачені п. 2. 2. 7 Кредитної Регламенту. У разі, якщо Заявник є ІП, в якості документів підтверджуючих доходи (замість Довідки про доходи) при первинному внеску менше 30% надаються документи про доходи ВП у відповідності з вимогами Кредитної регламенту. Якщо Заявник є ІП, додатково надається анкета ІП і свідоцтво про реєстрацію ІП, на підтвердження доходів надаються документи, передбачені Кредитним Регламентом. Додаткові документи для осіб, що купують старий автомобіль:

привід (повний / ні). Забезпечення по кредиту: Чоловік (а) Позичальника, що складається (а) в офіційному шлюбі, в обов'язковому порядку виступає созаемщиком по кредиту. Після попереднього аналізу пакету документів Банк вправі вимагати додаткові документи. Банк вправі відмовити у видачі кредиту без зазначення причин.