Світова історія автомобілебудуванняПопулярне:
Дата : 23-10-2013, 14:53 | Категория: Автокредитування
Машину в кредит одеса 360

Інформація про повну вартість кредиту доводиться до відома Позичальників, відповідно до вимог Банку Росії до укладення кредитного договору на підставі наступних документів:

Вказівка ЦБ РФ від 13. 05. 2008 2008-У "Про порядок розрахунку та доведення до позичальника фізичної особи повної вартості кредиту»;

Лист Банку Росії від 03. 06. 2008 64-Т «Про скасування листів Банку Росії»;

Вказівка ЦБ РФ від 14. 05. 2008 2010-У "Про внесення змін до пункту 5. 1 Положення Банку Росії від 26. 03. 2004 254-П «Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати по позиках, по позичкової і прирівняної до неї заборгованості». Інформація про повну вартість кредиту дозволить Вам скласти уявлення не тільки про витрати, пов'язані з отриманням і обслуговуванням кредиту в нашому Банку, а й з оплати послуг сторонніх організацій (страхової компанії, оцінювача, федеральної реєстраційної служби).

Платежі стороннім організаціям не є комісіями Банку, але оскільки Позичальникові доведеться нести ці витрати у зв'язку з вимогою Банку до страхування (проведення оцінки, державної реєстрації), дані платежі включені в розрахунок повної вартості кредиту нарівні з виплатами суми основного боргу, відсотків і комісій Банку. Внаслідок цього, розмір повної вартості кредиту відрізняється від розміру процентної ставки за кредитом. платежі позичальника за кредитним договором, пов'язані з укладанням і виконанням кредитного договору, розміри і терміни сплати яких відомі на момент укладення кредитного договору, в тому числі:

з погашення основної суми боргу по кредиту,

по сплаті відсотків за кредитом,

збори (комісії) за розгляд заявки по кредиту (оформлення кредитного договору),

комісії за видачу кредиту,

комісія за відкриття, ведення (обслуговування) рахунків позичальника (якщо їх відкриття і ведення обумовлено укладанням кредитного договору),

комісії за розрахункове та операційне обслуговування,

комісії за випуск і річне обслуговування розрахункових (дебетових) карток. платежі позичальника на користь третіх осіб, якщо обов'язок позичальника за такими платежами випливає з умов кредитного договору, в якому визначені такі треті особи (наприклад, страхові компанії, нотаріальні контори, нотаріуси). До зазначених платежів відносяться платежі за оцінкою переданого в заставу майна (наприклад, квартири), платежі по страхуванню життя позичальника, відповідальності позичальника, предмета застави (наприклад, квартири, транспортного засобу) та інші платежі. платежі позичальника, обов'язок здійснення яких позичальником випливає не з кредитного договору, а з вимог закону (наприклад, при укладенні договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів);

платежі, пов'язані з недотриманням позичальником умов кредитного договору;

передбачені кредитним договором платежі позичальника з обслуговування кредиту, величина і (або) терміни сплати яких залежать від рішення позичальника і (або) варіанта його поведінки, в тому числі:

комісія за часткове (повне) дострокове погашення кредиту,

комісія за отримання (погашення) кредиту готівкою (за касове обслуговування), у тому числі з використанням банкоматів,

неустойка у вигляді штрафу або пені, у тому числі за перевищення ліміту овердрафту, встановленого позичальникові,

плата за надання інформації про стан заборгованості. Умови кредитів, що надаються ВАТ «Банк ВЕФК», не містять «прихованих» комісій. Виплати, пов'язані з наданням кредиту та обслуговуванням боргу за кредитом, в повному обсязі вказані в кредитному договорі або в тарифах Банку. Тарифи Банку, включаючи комісії, що стягуються за подальше розпорядження Вами кредитними коштами (за розрахунково-касове обслуговування, оренду банківського осередку і т. п.), розміщені на інформаційних стендах у відділенні (додатковому офісі, філії), або на сайті Банку. Розмір повної вартості кредиту розраховується банком індивідуально для кожного кредиту і залежить від умов обраного вами кредитного продукту Банку, суми наданого банком кредиту і терміну, на який він виданий. ,

ви можете дізнатися у співробітників кредитного відділу Банку величину повної вартості кредиту за обраним Вами кредитного продукту і порахувати витрати, які Ви понесете при користуванні кредитом за умови дотримання графіка платежів.