Світова історія автомобілебудуванняПопулярне:
Дата : 23-10-2013, 14:53 | Категория: Автокредитування
Вживані машини в кредит

Відповідно до статистичних даних, на поточний момент кожна третя машина на російському ринку була куплена

в. Більшість людей воліють купувати гарні нові автомобілі, але вся сума коштів, яка потрібна для такої покупки, не завжди є в наявності відразу. Це частково пояснює, чому автокредит останнім часом став одним з найбільш популярних напрямків роботи банків. В результаті підвищеного попиту, пропозиції кредитних установ часто змінюються у вигідну для позичальника сторону. Банки регулярно розробляють нові кредитні програми, намагаючись привернути ще більшу кількість клієнтів. Сьогодні оформити кредит на автомобіль можна двома різними способами. 1. Першим

способом передбачається така послідовність дій: вибір відповідного автомобіля, збір інформації про установи, з якими працює певний автосалон, аналіз кредитних умов та отримання кредиту шляхом оформлення відповідного договору з банком. 2. Другий

спосіб являє собою таку ланцюжок подій: збір інформації про кредитні установи, що надають послуги автокредитування, вибір найбільш оптимальних умов отримання позики, і звернення до продавця потрібного автомобіля. В обох випадках ключову роль відіграє саме. Сам процес отримання кредиту на купівлю автомобіля проходить у кілька етапів. 1. Оцінка потенційним позичальником своїх фінансових можливостей. Витрати позичальника на даному етапі досить великі.

Тому, йому слід врахувати, що для отримання кредиту на авто буде потрібно виплатити банку перший внесок (як правило, це 10-15% від загальної вартості автомобіля). 2. Вибір відповідного автомобіля. Потенційному позичальникові потрібно достатньо багато часу для того, щоб підібрати для себе найбільш підходящий варіант машини для оформлення її в кредит. Тому, рекомендується визначитися з маркою і моделлю бажаного авто заздалегідь. 3. Подача заявки в кредитно-фінансова установа на оформлення позики. Відповідно до умов різних кредитних програм, у кожного банку встановлені свої вимоги до позичальників, тому список необхідних документів може відрізнятися.

Правда, швидше за все, відмінності будуть незначними. Всі необхідні документи позичальник повинен надавати у двох примірниках: копії (вони залишаться в банку і будуть приєднані до кредитного справі позичальника) та оригінали, з якими фахівці банку повинні звірити всі копії. Як правило, в стандартний пакет документів, необхідних для отримання автомобільного кредиту, входять:

- трудова книжка позичальника та копії всіх її заповнених сторінок, завірені підписом та печаткою роботодавця;

- копії документів, що засвідчують права власності позичальника на яку-небудь нерухомість, ПТС на наявну у власності машину, договір про оренду житла, а також документи про наявність у власності позичальника будь-яких цінних паперів;

- довідка про доходи позичальника за останні півроку за формою 2 - виписки по всіх поточних і депозитних рахунках, завірені фахівцями банку;

- кредитний договір, виписки з кредитних рахунків, довідка про повне погашення заборгованості за кредитом (у рамках кредитної історії клієнта). Серед всіх перерахованих вище основним документом є довідка про доходи. Чим більшим буде документально підтверджений дохід позичальника, тим більшу суму банк надасть йому в кредит. Крім того, розмір доходів позичальника впливає і розміри процентної ставки за кредитом: чим вище доходи, тим нижче буде ця ставка. 4. Оформлення договору про купівлю-продаж автомобіля.

Оформлення договорів страхування КАСКО та ОСАЦВ. 5. Реєстрація машини в ГИБДД протягом того терміну, який передбачений умовами кредитного договору. У деяких банках обов'язковою умовою отримання кредиту є постановка автомобіля на облік тільки самим автосалоном. Треба враховувати, що такі послуги автосалону позичальник повинен сплатити окремо. 6. Передача в кредитно-фінансова установа ПТС машини протягом встановленого терміну. Як правило, на виконання даної операції дається до десяти днів.

Якщо терміни передачі ПТС в банк порушуються, позичальник зобов'язаний буде виплатити йому штрафні відсотки. Розмір штрафу за таке порушення може становити до 10% від загальної суми кредиту. Протягом терміну кредитування або до повного погашення кредиту позичальником ПТС буде зберігатися в банку. Головною особливістю банку в даному випадку є надання фінансових коштів у користування позичальника. Обсяг кредитних коштів та умови їх отримання позичальником обумовлюються у кредитному договорі. Для того щоб перевірити платоспроможність клієнта, а також перевірити всю що стосується його фінансову та іншу інформацію, яку позичальник надав у банк, а також для цільового використання кредиту, банк має право в офіційному порядку запросити у клієнта будь-яку інформацію та документи, її підтверджують, встановивши при цьому терміни їх надання. У процесі роботи банк обов'язково враховує кон'юнктуру ринку кредитів, власну кредитну політику, зміна ставок рефінансування Банку Росії, ставок на міжбанківські кредити.

Тому, банк завжди залишає за собою право змінити відсоткові ставки по кредиту в односторонньому порядку. У такому випадку банк зобов'язаний направити позичальнику письмове повідомлення про проведені зміни. У деяких ситуаціях,

закон дає кредитору право вимагати дострокового повернення позикових коштів, сплати відсотків, витрат і неустойок. Таким правом банк може скористатися в нижченаведених обставин. 1. При неналежному або повному невиконанні позичальником своїх обов'язків, обумовлених рамками кредитного договору. 2. При виявленні службовцями банку фактів, які свідчать про неплатоспроможність, як самого позичальника, так і його поручителя. 3. При втраті забезпечення. Сюди ж відноситься і пошкодження чи зменшення вартості предмета, який у цьому випадку заставою. 4. При порушенні термінів повернення позики або виплати відсотків по ньому.

За наявності у позичальника-якої заборгованості по тілу кредиту або відсотками, а також штрафів, банк має право списувати відповідні суми з його рахунків. Сюди ж відносяться і рахунки, які можуть бути відкриті позичальником в даному закладі в майбутньому. Крім того, дане правило відноситься і до інших банків, за наявності інформації про рахунки позичальника і документальному оформленні цієї операції. Банк має право надавати інформацію про несумлінних позичальників в БКІ. Це одне з виключень, коли банк за попередньою згодою позичальника дає можливість третім особам користуватися інформацією про позичальника, становить банківську таємницю. Відповідно до закону, банк зобов'язується не розголошувати інформацію, що становить банківську таємницю по кредитній операції.

Відповідно до умов кредитного договору, позичальник зобов'язується прийняти, використовувати згідно з призначенням і повернути в повному обсязі з урахуванням відсотків весь обсяг кредитних коштів. Також позичальник зобов'язується оплачувати всі необхідні витрати, пов'язані з оформленням кредиту. Багато кредитно-фінансові установи дають позичальнику можливість дострокової виплати кредиту. При цьому така виплата може проводитися не раніше строку користування позикою, який встановлений умовами відповідного договору. У такому випадку позичальник також зобов'язаний виплатити банку відсотки за фактичний термін використання позикових коштів.

Деякі обов'язки позичальника пов'язані з купівлею за рахунок кредиту машини. Тому, він повинен представити банку нижчеперелічені документи. - Оригінал ПТС з відміткою про те, що авто було зареєстровано у відповідних державних органах;

- копію поліса ОСАЦВ, завірену фахівцями страхової компанії;

- оригінал договору про страхування автомобіля від ризику будь-яких способів пошкодження або втрати, який підтверджує можливість виплати страховки. Укладаючи з банком кредитний договір, клієнт деяким чином добровільно обмежує свої майнові права. Так, за умовами такого договору він зобов'язується:

- не передавати свої права та / або обов'язки по поточному кредиту третім особам. Крім того, одним з основних обов'язків позичальника є надання забезпечення для кредиту. При оформленні автокредиту в ролі такого забезпечення виступає машина, куплена ним за рахунок кредитних коштів, наданих банком.