Світова історія автомобілебудуванняПопулярне:
Дата : 23-10-2013, 14:53 | Категория: Автокредитування
Купівля машини в кредит відгуки

Погашення кредиту готівкою. Пам'ятка позичальника. Погашення кредиту в Банку «Радянський» (далі Банк) здійснюється шляхом

щомісячного перерахування грошових коштів на відкритий для цих цілей персональний

банківський рахунок. Перерахування грошових коштів для погашення кредиту готівкою проводиться з Вашого

рахунки рівними частками (,

згідно графіка погашення кредиту, який Ви отримуєте в Банку разом зі своїм примірником

кредитного договору. Через касу будь-якого додаткового офісу або філії Банку. Такий платіж може вчинити

за Вас будь-яка фізична особа, яка має при собі паспорт громадянина РФ і знає реквізити

Вашого банківського рахунку. Вслучае якщо кредит оформлений в іноземній валюті, то платіж через

касу Банку може бути виконаний за Вас тільки. За внесення готівки через касу Банку стягується

комісія в розмірі 120 рублів. Банківським переказом через інші кредитні організації або комерційні банки. При такому

способі погашення кредиту ми рекомендуємо здійснювати черговий платіж не пізніше 5 (п'яти)

робочих днів від чергової дати погашення кредиту. Терміни переведення грошових коштів і розмір

комісії в цьому випадку встановлюють тією організацією, через яку Ви здійснюєте

платіж по кредиту. Одержувачем платежу в платіжному дорученні вказується Позичальник (ПІБ повністю). Простим поштовим грошовим переказом через відділення «Пошта Росії». Рекомендований термін оплати

за 10-15 робочих днів до чергової дати, зазначеної в графіку погашення кредиту. Комісія та терміни

поштового грошового переказу устанавляваются «Поштою Росії». Постійного доручення на перерахування частини заробітної плати бухгалтерією організації

Вашого роботодавця на підставі Вашої письмової заяви. Підприємства можуть утримувати

комісію за здійснення безготівкового переказу коштів. ЗАТ Банк «Радянський» не несе відповідальність за своєчасність, повноту або

відмова у вчиненні перекладу і за якість надання подібних послуг сторонніми організаціями. Якщо умовами кредитного договору передбачено дострокове погашення кредиту, то

воно здійснюється на підставі Вашої письмової заяви, наданого в

будь-яке відділення Банку протягом 30 (тридцяти) календарних днів до передбачуваної дати

дострокового погашення. Якщо суми на Вашому рахунку, на дату списання грошових коштів буде недостатньо для здійснення

повного дострокового погашення, то заява на дострокове погашення буде анульовано. Дострокове повне погашення може бути здійснено строго в одну з дат за графіком погашення

заборгованості по кредиту. Перша дата можливого повного дострокового погашення визначається

умовами кредитного договору. При бажанні Позичальника призвести часткове дострокове погашення кредиту

необхідно, щоб не пізніше дати, що передує даті чергового щомісячного платежу,

на кредитному рахунку було достатньо коштів як для поточного щомісячного платежу, так і

для дострокового платежу. Що потрібно пам'ятати при погашенні кредиту готівкою? Чергове погашення заборгованості по кредиту можливе тільки за умови наявності необхідної

суми на Вашому рахунку не пізніше дати, згідно графіка погашення кредиту. Тому ми

рекомендуємо заздалегідь вносити необхідні суми одним із зазначених вище способів, а так само

стежити за їх своєчасним зарахуванням на Ваш банківський рахунок. Дізнатися стан свого рахунку

ви можете

за телефоном гарячої лінії 8 800 555-25-25 (дзвінок безкоштовний). Якщо коштів на Вашому рахунку до моменту вчинення чергового платежу по кредиту

недостатньо, то відповідно Суслова кредитного договору, Банк має право вимагати а

Позичальник зобов'язаний за такою вимогою сплатити Банку неустойку в розмірі, встановленому

Тарифами Банку. У разі, якщо Тарифами Банку не встановлений розмір неустойки, то він безумовно

приймається

рівним 1% (одному відсотку). Розмір неустойки розраховується від суми

простроченого платежу за кожний календарний день прострочення. Останній щомісячний платіж є коригувальним і може відрізнятися від попередніх, Вам

необхідно уточнити суму останнього платежу до його оплати в додаткових офісах ЗАТ Банку

«Радянський» Зверніть увагу на цей факт при оплаті кредиту через бухгалтерію підприємства

Вашого роботодавця. У разі, якщо дата щомісячного платежу випадає на святковий або вихідний день, то

датою списання грошових коштів з рахунку є наступний робочий день. Неустойка в

цьому разі не стягується. Якщо внесена на рахунок сума перевищує розмір щомісячного платежу за графіком погашення

кредиту, залишок буде списано з наступним платежем за графіком. Здійснювати виплати по кредиту Ви можете в незалежно від того, у якому відділенні або місті він був відкритий. Завантажити (. Doc, 173Kb)