Світова історія автомобілебудуванняПопулярне:
Дата : 23-10-2013, 14:53 | Категория: Автокредитування
Продам авто бу в кредит

При оформленні кредиту одним з основних параметрів, які впливають на ваш вибір, є процентна ставка, яку встановлює банк за користування кредитом. Але крім відсоткової ставки за користування позиковими засобами в більшості випадків існують і інші витрати, що виникають при отриманні та використанні кредиту. Як порахувати, яка програма дійсно вигідніше? Для цього використовується

повна вартість кредиту, з її допомогою можна об'єктивно порівняти вигідність того або іншого кредиту. Для наших клієнтів ми завжди розраховуємо повну вартість кредиту, оскільки саме вона відображає реальну вартість позикових коштів. Повна вартість кредиту - це ваші витрати з обслуговування кредиту, виражені у відсотках і включають в себе безпосередньо відсотки за користування кредитом, а так само різні комісії та інші витрати відповідно до Угоди про кредитування та Тарифами Банку. Розмір повної вартість кредиту розраховується банком індивідуально для кожного кредиту і залежить від умов, прийнятих Угодою про кредитування обраного вами продукту, суми наданого банком кредиту і терміну, на який він виданий. При оформленні у ВАТ «АЛЬФА-БАНК» продуктів «», «

»,«

»,«

»Ви можете дізнатися у співробітників банку величину повної вартості кредиту за обраним вами продукту і порахувати витрати, які ви понесете при користуванні кредитом за умови дотримання графіка платежів. При оформленні продукту «кредитний консультант розрахує величину повної вартості кредиту за обраним вами автокредиту і вважатиме витрати при користуванні кредитом при дотриманні графіка платежів. При оформленні кредитний консультант розрахує величину повної вартості кредиту за обраним вами продукту і вважатиме витрати при користуванні кредитом при дотриманні графіка платежів. Повна вартість кредиту з продукту «Персональний кредит платіж з погашення основного боргу за кредитом. Повна вартість кредиту по продукту «Кредитна картка платіж з погашення основного боргу за кредитом. Повна вартість кредиту з продукту «Споживчий кредит платіж з погашення основного боргу за кредитом.

Повна вартість кредиту з продукту «Споживча карта платіж з погашення основного боргу за кредитом. Повна вартість з продукту «Автокредит платежі клієнта за угодою про кредитування та заставу, пов'язані з укладанням і виконанням угоди про кредитування та заставу, розміри і терміни сплати яких відомі на момент укладення угоди про кредитування та заставу, у тому числі:

по сплаті комісії за обслуговування поточного кредитного рахунку. платежі клієнта на користь третіх осіб у разі, якщо обов'язок клієнта з таких платежів випливає з умов угоди про кредитування та заставу, в якому визначені такі треті особи - платежі зі страхування предмета застави (за Договором (полісом) страхування КАСКО. У розрахунок Повної вартості кредиту з продукту «Автокредит» не включаються платежі клієнта, обов'язок здійснення яких клієнтом випливає не з угоди про кредитування та заставу, а з вимог закону, а також платежі, пов'язані з недотриманням клієнтом умов угоди про кредитування та заставу, і передбачені угодою про кредитування та заставу платежі клієнта з обслуговування кредиту, величина і (або) терміни сплати яких залежать від рішення клієнта і (або) варіанта його поведінки, в тому числі:

комісія за отримання (погашення) кредиту готівкою (за касове обслуговування), у тому числі через банкомат;

платежі за послугу з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (ОСАЦВ). Повна вартість кредиту з продукту «Іпотечний кредит» суму страхових платежів. Ті платежі і комісії, про які на момент укладення Угоди не відомо, чи будуть вони сплачуватися в майбутньому, не беруть участь у розрахунку повної вартості кредиту. До таких платежів і комісіям відносяться: комісія за часткове (повне) погашення заборгованості за кредитом, неустойка (штраф, пені) у тому числі за перевищення ліміту овердрафту, плата за надання виписки по поточному рахунку, комісії за операції, здійснені в іншій валюті, ніж валюта рахунку кредитної картки, комісії за зняття готівкових коштів у банкоматах, у т. ч. в банкоматах інших банків, комісії за призупинення операцій / внесення до stop-лист по кредитній карті або перевипуск карти.