Світова історія автомобілебудуванняПопулярне:
Дата : 23-10-2013, 20:22 | Категория: Автокредитування
Що буде якщо не робити каско якщо машина в кредиті

Вимоги до позичальника Наявність стабільного доходу у розмірі, що дозволяє обслуговувати автокредит

Документи для отримання автокредиту При сумі кредиту до 600 000 рублів: паспорта громадянина РФ і водійські удостверенія осіб, допущених до управління об'єктом придбання автомобілем;

При сумі кредиту понад 600 000 рублів також надається: копія трудової книжки, завірена роботодавцем або інший документ, що підтверджує працевлаштування

довідка про доходи за формою 2-ПДФО, за формою Банку або у вільній формі

за останні 6 місяців, або інший документ, що підтверджує одержання доходу позичальником;

Банк має право вимагати будь-які інші додаткові документи. Погашення кредітa Щомісяця,

Можливо повне або часткове дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій (порядок дострокового погашення кредиту див

Штрафні санкції Оформлення кредитної заявки У відділенні Банку: не більше 1 години (включаючи Страхування позичальників від нещасних випадків, хвороб і втрати роботи здійснюється на весь термін дії кредитного договору, страхова премія включається в суму кредиту. Вигодонабувачем є ЗАТ Банк Радянський. Банк так само є вигодонабувачем за ризиками Угон, Розкрадання, Повна фактична або конструктивна загибель Автомобіля. За іншим ризикам клієнт визначає вигодонабувача самостійно. Сума страхової премії за перший рік страхування включається в суму кредиту або, за бажанням позичальника, може бути сплачена за рахунок власних коштів. Критерії оцінки визначаються банком самостійно, на будь-якому етапі оформлення кредиту Банк має право відмовити у видачі кредиту на автомобіль без пояснення причин.

У довідці про доходи у вільній формі обов'язково вказується дата і повні реквізити організації, також довідка підписується керівником і головним бухгалтером.